Dziś jest 2024.07.19 piątek
 
 aktualności
 misja Bijsk
 perelki
 fotografie
 historia
 przewodnik
 wyprawy
 strefa audio
 strefa VIDEO
 kontakt
 wsparcie
 ogloszenia
 linki
 
 

 

 

o.Andrzej Obuchowski
659301 Region Altai,
Biysk-1 Box-5, Russia

catholic@misja-bijsk.org
webadmin@misja-bijsk.org

 

AŁTAJ
Góry w Azji Środk., w Rosji (Kraj Ałtajski i Republika Ałtaj), Kazachstanie, Chinach i Mongolii; obejmuje liczne łańcuchy górskie ciągnące się gł. z pd.-wsch. na pn.-zach.; wys. do 4506 m (Biełucha). Dzieli się na Ałtaj właściwy (Rosja i Kazachstan) oraz Ałtaj Mongolski i Ałtaj Gobijski. Część pn.-wsch. sfałdowana w orogenezie kaledońskiej, pd.-zach. w hercyńskiej; zbud. z prekambryjskich i paleozoicznych skał magmowych, metamorficznych i osadowych. Przeważają niewysokie grzbiety górskie, o stromych stokach; najwyższe pasma (G. Katuńskie i G. Czujskie) mają rzeźbę alp.; charakterystyczne duże tektoniczne śródgórskie kotliny, zw. stepami (Czujski, Kurajski). Klimat górski w strefie umiarkowanej chłodnej, wybitnie kontynent.; suma roczna opadu na zach. i pn.-zach. stokach 1000 2000 mm, w Kotlinie Czujskiej ok. 100 mm. Liczne rzeki (najdłuższe: Katuń, Buchtarma, Bija, Czuja); ponad 3500 jezior, największe: Marka-kol i Teleckie. 70% pow. Ałtajów zajmuje tajga (w zach. części jodłowa, w pn.-wsch. jodłowo-limbowa, w pd. modrzewiowa); w dolnym piętrze roślinność stepowa; powyżej 1700 m na pn. i 2750 m na wsch. łąki wysokogórskie; lodowce (ponad 900 km2). Bogate złoża rud żelaza, rtęci, cynku, ołowiu i miedzi, złota; źródła miner.; hodowla marali; doliną Katuni (z m. Bijsk) biegnie droga samochodowa do Mongolii (trakt czujski). Rezerwat Ałtajski (881 tys. ha) na terytorium rep. Ałtaj.